Bloggenmalmo-konsthall
År 1975 slogs portarna upp till detta museum för samtida konst. Arkitekten Klas Ansnelms flexibla utställningsrum är ett av de största avsett för samtida konst i Europa. Konsthallen visar årligen ett tiotal utställningar med internationell inriktning och spänner över hela spektrum frän moderna klassiker till rena experiment. En hörnpelare i […]

Malmö Konsthall – moderna klassiker och rena experiment


roos
Rooseum grundades 1988 av konstsamlaren och finansmannen Fredrik Roos och drivs efter Fredriks bortgång av en stiftelse. Detta konstmuseum ligger i en tegelbyggnad från 1900, som ursprungligen inrymde gasverkets ångturbiner. År 1987 började arkitekten Jan Holmgren arbetet med att förvandla den gamla bygg-naden till konstmuseum, vars ambitiösa program ofta väcker […]

Rooseum – Fredrik Roos eftermälest-petrikyrkan
I kvarteret bakom Stortorget ligger S:t Petri kyrka, som restes i början på 1300-talet och är Malmös enda katedral. Kyrkan är uppförd i rött tegel och med Maria kyrkan i Läbeck som förebild. Det höga tornet som byggdes först i slutet av 1800-talet sedan två tidigare 1400- talstorn rasat, är […]

S:t Petri Kyrka – stadens enda katedral


jorgen-kocks-hus
Vid Stortorget ligger också Jörgen Kocks hus, ett tungt, sex våningar högt trapp-gavelhus från 1525. Jörgen Kock, som 1518 utnämndes till myntmästare för hela Danmark, lönade myntpräglingen till sin gård i Malmö. Fyra år senare utsågs han till Malmös borgmästare och blev en av Malmös mäktigaste män. Han tog ställning […]

Jörgens Kocks hus


malmo-radhus
Malmös centrum är Stortorget, som anlades redan på 1530- talet av stadens berömde borgmästare Jörgen Kock. Stortorget domineras av rådhuset i holländsk renässansstil, men av den ursprungliga trappgavelsförsedda byggnaden från 1546, återstår bara källaren, som en gång fungerade som fängelse — och krog. På 1860-talet gjorde arkitekten Helgo Zettervall en […]

Rådhuset – centralpunkt i Malmö från 1500-talet