Jörgens Kocks hus


Vid Stortorget ligger också Jörgen Kocks hus, ett tungt, sex våningar högt trapp-gavelhus från 1525.

Jörgen Kock, som 1518 utnämndes till myntmästare för hela Danmark, lönade myntpräglingen till sin gård i Malmö. Fyra år senare utsågs han till Malmös borgmästare och blev en av Malmös mäktigaste män. Han tog ställning i den danska tronföljdskampen var aktiv i upprorsleden. Han greps och dömdes till döden, men klarade sig undan och återinsattes som borgmästare i Malmö 1540.

Såhär beskriver Fotenviksmusuem.se Jörgen:

”Jörgen dyker upp i Malmö plötsligt och utan förvarning, i varje fall om man får tro källorna. En dag 1518 finns han här bara, i samma stund som Christian II utnämner honom till myntmästare i Malmö. Han kom från Tyskland och år 1531 var han 44 år men mer vet man inte om hans bakgrund.

Att vara kunglig myntmästare i Malmö var vid denna tid en ytterst betydelsefull post. Myntverket låg på det gamla slottet Myntergården, nuvarande Malmöhus. Betydande guld- och silvermängder smältes här i de stora metallugnarna och myntmästaren hade rätt till en viss procent av all myntning. Strax efter Stockholms blodbad 1520 befann sig Jörgen i Stockholm för att till Malmö smältugnar hämta silver från både Sverige och Finland. Under fem år myntades för över en halv miljon mark, en vid denna tid ofantlig summa. Summan representerar emellertid endast de kvittenser som blivit bevarade; mängden nya mynt har varit betydligt större…”

Och såhär står det om Jörgen Kocks Hus på Wikipedia:

Av den forna gården återstår i dag tre byggnader. Själv bodde Jörgen och hans hustru Citze i den ståtliga hörnbyggnaden. Till denna hör den mindre salslängan mot Stortorget. Här fanns i bottenvåningen Jörgens banklokal och i ovanvåningen hans privata festsal. Längan utmed Västergatan var ursprungligen uppförd som ett radhus i två våningar, en hyreslänga med tre bostäder. Den östra lägenheten intill hörnhuset ingick i Jörgens privata bostad.
Hörnbyggnaden ståtar med en mängd utsmyckningsdetaljer, merparten i dag dock kopior. Originalen finns bevarade på Malmö museum. I hörnet ses Jungfru Maria stående på månskäran, bärande Jesusbarnet. Sockeln är daterad 1525. Samma årtal finns över en av vindsluckorna. Över en annan lucka ses Jörgens och Citzes vapensköldar. Liknande sköldar finns hos de två lejon som står på gavelns sidotinnar.

  • Adress: Stortorget, Malmö

Karta


Visa större karta