Målare


För dig som privatperson kan det vara viktigt att tänka på ett par saker, eller rättare sagt, att undersöka en antal faktorer, innan du bestämmer dig för vilken målare i Malmö som ska få äran att åta sig ditt uppdrag.

Finns f-skatt? Att målaren eller målerifirman är momsregistrerat i Sverige med tillhörande F-skattesedel är grundläggande. Utan detta gäller inga försäkringar på utfört arbete, och slutnotan kan sålunda bli mycket högre än offererat.

Jämför priser men ha koll på ROT-avdraget. När du jämför priser mellan olika målare i Malmö ska du förstås tänka på att . Grundregeln är att ju mindre pris, desto mer behöver du själv lägga i energi och tid för att kolla upp så att målaren ifråga verkligen är seriös. Riktigt kompetens är värd att betala för och kommer att bli billigare i det långa loppet.

Nej, alla kan inte måla! En vanlig villfarelse i sammanhanget är uttrycket att ”alla kan måla”. Ja, visst kan alla alla ta upp en pensel och börja kludda, precis som vem som helst kan öppna en motorhuv och börja rota runt i mekaniken. Men det betyder inte att jobbet blir vare sig korrekt och professionellt utfört.

Snåla inte. Det kommer att kosta dig mer pengar på lång sikt, och att anställa en duktig målare . Dessutom finns ju numera ROT-avdraget att använda, vilket gjort det helt meningslöst att anställa annat än professionell kompetens – även ur prishänseende.

Nansens måleri

Nansens målare i Malmö är ett väletablerat företag med stor erfarenhet av sitt gebit. Utför alla inom branschen förekommande måleriarbeten som exempelvis, nybyggnadsmålning, reparationsmålning ombyggnadsmålning, dekorativt måleri, sprutlackering, målning efter brand och vattenskador, fönsterrenovering, färgsättning – för att nämna de vanligaste tjänsterna.

Enligt info på företagets hemsida finns det idag 22 målare anställa på företaget, samtliga med adekvat utbildning inom sina respektive specialområden.

Läs mer här: Nansens Måleri

Schööns måleri

Det är ingen överdrift att påstå att Schööns målari i Malmö har erfarenhet av sin bransch. Den här målerifirman startades nämligen år 1917 (på väg mot hundra 100år!) och drivs i dag av tredje generationen målarmästare, Lars Schöön. Oavsett om du är privatperson eller storföretag så kan du med trygg hand vända dig till Schööns målare i Malmö. Eller som det står på hemsidan: ”Inget jobb är för stort eller för litet”. Affärsidén är sålunda att bedriva all slags måleriarbete, såsom ny- och ombyggnadsmåleri, underhållsmåleri samt servicemåleri. För din trygghet ska nämnas att Schööns måleri är medlemmar i Målarmästerna, samt har en trippel-A kredit hos Soliditet. Du kan läsa mer på företagets egen webbplats.

Läs mer här: Schoonsmaleri.se

Syd Måleri

Syd Måleri utför, enligt uppgift på deras hemsida, över tusen uppdrag varje fördelat på cirka 40 målare i Malmö. Enligt affärsidén fokuserar Syd Måleri på att ”utföra professionella måleriarbeten åt fastighetsförvaltningar och byggföretag, med så hög kvalitets- och servicenivå…”.

Du kan vidare läsa mer om verksamheten på sydmaleri.se