Rådhuset – centralpunkt i Malmö från 1500-talet


Malmös centrum är Stortorget, som anlades redan på 1530- talet av stadens berömde borgmästare Jörgen Kock. Stortorget domineras av rådhuset i holländsk renässansstil, men av den ursprungliga trappgavelsförsedda byggnaden från 1546, återstår bara källaren, som en gång fungerade som fängelse — och krog.

På 1860-talet gjorde arkitekten Helgo Zettervall en omfattande ombyggnad som gav rådhuset en helt ny karaktär och hela den medeltida byggnaden, utom källaren, försvann. Men även om det skedde en del förändringar även i källaren (bl.a. försvann fångarna…) finns krogen kvar än i våra dagar och hör till en av stadens mest kända.

Residenset
På 1700-talet byggdes Kungshuset och Gyllenpalmska huset samman till det nya residenset. Cirka 100 år senare fick residenset en ny fasad av arkitekten F. W. Scholander, till vilken i sin
tur Helgo Zettervall anpassade sin genomgripande ombyggnad av Rådhuset. Residenset tjänar idag som landshövdingens bostad.

  • Adress: Stortorget, Malmö

Karta


Visa större karta