Rooseum – Fredrik Roos eftermäle


roosRooseum grundades 1988 av konstsamlaren och finansmannen Fredrik Roos och drivs efter Fredriks bortgång av en stiftelse. Detta konstmuseum ligger i en tegelbyggnad från 1900, som ursprungligen inrymde gasverkets ångturbiner.

År 1987 började arkitekten Jan Holmgren arbetet med att förvandla den gamla bygg-naden till konstmuseum, vars ambitiösa program ofta väcker stor uppmärksamhet. Den 1500 kvadratmeter stora utställningsytan är indelad i tre gallerier på var sitt plan med den forna turbinhallen som centrum. Efter ombyggnaden 2001 finns en mikrobiograf och offentligt auditorium där man visar alternativ och underground film.

Adress: Gasverksgatan 22